Presentació

Educació ambiental implícita és un projecte d'educació ecològica que pretén enfortir el vincle de les persones amb la natura. Formem part de The Institute for Earth Education, amb seu als EE.UU. i constituïm la seva branca a Catalunya. Treballem amb activitats vivencials i una metodologia innovadora i transformadora.

Arrels d’EA¡:

Les nostres activitats se sostenen en 3 objectius:

• Comprendre els processos ecològics que permeten la vida a la Terra.
• Experimentar sensacions agradables a la natura.
• Promoure un canvi d'hàbits envers una manera de viure més respectuosa amb la Terra.

 

 
 

Educació Ambiental Implícita